Filtermach Profesyonel Endüstriyel Su Arıtım Çözümleri

kuyu suyu arıtma artezyen suyu arıtma kuyu suyu arıtma cihazları kuyu suyu arıtma sistemleri kuyu suyu arıtma sistemi kuyu suyu arıtma sistemleri fiyatı kuyu su arıtma kuyu suyu su arıtma oto yıkama suyu arıtma halı yıkama suyu arıtma daire girişi su arıtma apartman girişi su arıtma tuzlu su arıtma

Kuyu Suyu ArıtmaArtezyen veya kuyu sularında ki olumsuz şartlardan (kireç, bakteri vs) veya proses sularındaki istenmeyen maddelerden dolayı apartmanlar, fabrikalar, oteller gibi yerlerde artezyen yada ana su girişine arıtma sistemi kurulmaktadır.
Sistemlerimiz amacına uygun olarak, suda ki istenmeyen kireci, kokuyu ve organik maddeleri arıtmaktadır.
Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yer altı sularının yüzey sularına göre en büyük avantajları çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az miktarda askıda katı madde ihtiva etmelidir. Su yumuşatma reçinesi sodyum bazlı katyonik (pozitif yüklü iyonların bulunduğu) reçinedir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları, katyonik reçine yatağından geçerken sodyum iyonları ile yer değiştirir.

Kuyu Suyu ArıtmaEndüstriyel işlemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için, işlemlerde kaliteli sular kullanılması gerekmektedir. Kaliteli su kullanılmadığı zaman, işlemlerde arızalanmalar sıklaşarak bakım masrafları artacak, verimde düşmeler gözlenecek ve ürün kalitesi düşecektir. Bu nedenle endüstriyel işlem suyunun hazırlanmasında, çekilen kuyu suyu (yeraltı suyu) kalitesine bağlı olarak havalandırma, demir oksidasyonu, filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon gibi işlemlerin bir kısmı ya da tamamı uygulanabilmektedir.

Kuyu sularından kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır.Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem kuyudan gelen su ön filtreden geçilerek içerisinde bulunan kum, demir, kireç gibi maddelerin atılması sağlanıp daha sonra su eğer kulanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılıp su dezenfekte edilir. Reverse osmosis sistemi ile içme suyu olarak yada proses suyu olarak da kullanılabilir.

Sistem Nasıl Çalışır

Mevcut teknolojiler kullanılarak ham suda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Kuyu suyu arıtma sistemleri tanecik yapıda reçineler içerir. Kalsiyum ve magnezyum içeren sert su reçine tanecikleri arasından süzülürken, sertliğe neden olan bu iyonların sudan alınmasını sağlayan “iyon değişimi” adı verilen süreç gerçekleşir ve sonuçta yumuşak su elde edilir.
Zaman içerisinde reçine tanecikleri kalsiyum ve magnezyum iyonları ile kaplanır ve su yumuşatma kapasitesi azalır. Rejenerasyon adı verilen süreç ile reçine çözelti haline gelmiş tuzlu su ile kendini otomatik olarak yıkar ve yumuşatma işlemine kaldığı yerden devam eder.
Kuyu suyu arıtma üniteleri Fine Mesh Reçine adı verilen özel bir reçine içerir. Bu reçine daha küçüktür ve diğer reçinelere göre yumuşak su için çok daha fazla yüzey alanı sağlar. Fine Mesh Reçine vakumlanmış olduğu için minimum alanda daha büyük kapasite sağlar. kuyu suyu yada artezyen suyundaki kireç, bakteri gibi istenmeyen unsurlardan arındırılmakta kesin çözüm olan bu sistem, apartman veya villa girişi haricinde, günlük su tüketimi oldukça yüksek olan oto yıkama ve halı yıkama sektöründeki işletmelerde %100 verimli şekilde kullanabilirler.

kuyu suyu arıtma

Sudaki Problemler Ve Çözümleri

 1. 1
  Kalsiyum - Magnezyum Arıtma

  Suyun doğal ya da sentetik reçinelerden geçirilmesiyle, çözünmüş katıların giderilmesi işlemidir. Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektrik yüklü parçacıklar oluştururlar. Belirli doğal ve sentetik maddeler, su içindeki mineral iyonlarını diğerleri ile değiştirerek giderme yeteneğine sahiptirler. Örnek olarak, suyun katyon değiştirici bir yumuşatıcıdan geçirilmesiyle kalsiyum ve magnezyum iyonları, sodyum iyonlarıyla yer değiştirebilir.

 2. 2
  Arsenik Arıtma

  Arsenik, kayalar, topraklar ve bitkilerde doğal olarak bulunan bir metaloid elementtir. Bu elementin çoğu formu insanlar için son derece toksik ve tehlikelidir. Sudaki arsenik kaynağı, çoğunlukla, akiferler ve kuyuları kirleten doğal çökellerdir. Kirlilik, zayıf tarımsal ve endüstriyel uygulamalardan da kaynaklanabilir.

 3. 3
  Nitrit - Nitrat Arıtma

  Nitratlar ve nitritler organik maddeler ayrıştıklarında oluşan doğal bileşiklerdir. Buna ek olarak, çeşitli inorganik nitratlar gübrelerde yaygın olarak kullanılır ve bu da su kaynağını kirletebilir. Nitratlar ve nitritler, hem nitrojen hem de oksijen içeren iyonlardır; Nitratlar nitritin ikisine üç oksijen atomu içerir. Bu bileşikler bir diğeri arasında dönüştürülebilir ve genellikle su kirletici olarak rollerini tartışırken birlikte gruplandırılırlar.

 4. 4
  Demir - Manganez Arıtma

  Filtermach Demir-Manganez Filtresi kaliteli bir manganez medya kullanmaktadır. Sistem genellikle bütün evi besleyen ana su hattına yerleştirilir. Filtre medyası, su kaynağınızda bulunan çökeltme demir, manganez, hidrojen sülfit gibi mineralleri okside ederek evinize temiz, filtrelenmiş bir su akışı sağlar.

 5. 5
  Kimyasal Arıtma

  Filtermach EAC-CW tam otomatik geri yıkama özelliğine sahip karbon filtrasyon sistemidir. Granül aktif karbon (GAC) de dahil olmak üzere NSF ve FDA onaylı tüm bileşenleri kullanır. Manuel yada opsiyonel elektronik bilgisayar kontrolü, biriken kirleticilerin GAC’sini temizlerken, evinizde temiz, berrak, taze, klor içermeyen su sağlar.

 6. 6
  Radyoaktif Arıtma

  Radyoaktivite veya radyoaktif bozunma, dengesiz bir atomun çekirdeğinin çürümesiyle salınan bir enerji şeklidir. Günlük yaşamlarımızda çok sayıda radyasyona maruz kalırız – örneğin güneş ışığı bir radyasyon şeklidir. Ancak radyoaktivite hakkında konuşurken, X-ışınları, atom bombaları ve nükleer enerji gibi şeyleri düşünmeye eğilimiz. Bu örneklerin her biri radyoaktif elementleri içerir, ancak toprakta doğal olarak bulunan belirli kayalar da vardır.

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Endüstriyel Su Arıtma

Endüstriyel su arıtım çözümlerin de ilk adım, arıtılması talep edilen suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra kalite parametrelerine göre sistemi oluşturulur. Sistemler suyun yapısına göre değişiklik gösterir. Filtermach Türkiye olarak en düşük maliyet ile en yüksek performansı hedeflemekteyiz.

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis (RO), en son su arıtma teknolojisidir! İstenmeyen safsızlıkları azaltarak suyun doğal durumuna geri dönüşümünü sağlar. Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan ters osmos üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.

Kuyu Suyu Arıtma:

İletişim
İsim Soyisim (Gerekli)

Telefon (Gerekli)

Telefon Numarası Olmayan E-Mail’ler Dikkate Alınmaz!

Bilgi Almak İstediğiniz Ürün Grubu Seçimi (İsteğe Bağlı)
Kuyu Suyu ArıtmaApartman/Daire Girişi Su ArıtmaEv/Ofis Tipi Su ArıtmaEndüstriyel/Sanayi Tipi Su ArıtmaDeniz Suyu ArıtmaBunların Dışında

Gerekli Olan Kapasite Seçimi (İsteğe Bağlı)
100-500 Litre Arası500-1000 Litre Arası1-5 Ton Arası5-30 Ton Arası30 Ton ve ÜzeriBunların Dışında

Mesajınız

Güvenlik Sorusu